Solární ohřev bazénů|Postup realizace:

Postup realizace představuje - vzájemný kontakt, základní informace, případně foto, nákresy, plánky situace emailem

- osobní návštěva, představení grafických návrhů realizace, projednání technických detailů a požadavků zadavatele, korekce předběžné nabídky, sepsání smlouvy o dílo, dohodnutí termínů realizace, podmínek předání

- realizace, zprovoznění, odzkoušení, předání zařízení uživateli

Obdobné příklady realizací najdete v sekci Reference . Teplotní navýšení po instalaci solárních absorbérů zobrazuje diagram teploty vody .