Solární ohřev bazénů| Ohřev bazénuSolární ohřev bazénu.

Jen sluneční paprsky na hladině nestačí, efektivní ohřev vody zajistí systémy MAZDA-SOLAR, univerzálně použitelné solární ”rohože”!

Pro většinu současných i budoucích majitelů bazénů není žádnou novinkou zjištění, že kromě nákladů na čištění a chemickou úpravu vody v bazénech, představuje ohřívání vody v průběhu zejména jarní a podzimní sezóny poměrně nákladnou položku. Ten, kdo se spolehne na přirozený postupný ohřev sluncem, využije bazén pouze třetinově a krytý bazén v hale takto provozovat nelze vůbec. Proto každý uživatel venkovního i vnitřního bazénu dříve či později hledá řešení, jak s minimálními náklady zajistit teplotu vody v bazénu alespoň 26 °C a více. Spalování různých druhů paliv, jako uhlí v elektrárnách, plynu v kotlích atd. ponechme raději pro zimní období, kdy k nám příroda není tak štědrá. Od jara do podzimu nám slunce dodává pro tento účel dostatek energie, jen ji umět využít! Teplá voda z černé zahradní hadice, ležící na slunci, je naprosto přesvědčující. A pokud nahradíme černou hadici ”rohoží - kobercem”, kde tenkými trubičkami celou plochou ”rohože” protéká plynule voda a ”odnáší s sebou teplo ze slunce” přímo do bazénu, nejjednodušší solární systém je na světě! Jak by tedy měl vypadat vhodný solární systém pro venkovní rodinný bazén, krytý bazén v hale s celoročním využitím nebo veřejný bazén, koupaliště?


Správné technické řešení

Již v prvopočátku správně navržený a kvalitně zhotovený solární systém zajistí svému uživateli bezproblémový provoz po celou dobu životnosti všech použitých částí a jen takový uživatel potom prohlásí, že ”...ta solární energie skutečně funguje”.

Získávat stále nové poznatky! Jako většina oborů lidské činnosti, i solární energetika se neustále vyvíjí a objevují se nové materiály, výrobní postupy. Každý současný i budoucí uživatel solárních zařízení tak získá představu a může konkretizovat své požadavky na solární zařízení, které by pak mělo pro něho v následujících letech ”pracovat”. Hospodárnost pořizovaného zařízení proto nemusí jít ruku v ruce s nízkou cenou. Je třeba si uvědomit, že kvalitu celého systému tvoří všechny jeho části, včetně těch nejslabších článků.


Rámcová kriteria pro výběr

Ta by si měl každý uživatel stanovit podle svých priorit i možností. Není to jen otázka financí. Dobrou službu může vykonat i levné jednoduché zařízení, instalovatelné např. svépomocně uživatelem. Pro řadu uživatelů je proto důležitým vodítkem životnost jednotlivých částí i celého solárního systému, garance a servis dodavatele. Jednoduchost obsluhy a případná bezobslužnost je důležitá, zejména pro velmi časově vytížené uživatele, generačně starší, nebo pro uživatele, kterým to tak prostě vyhovuje. Nízké nebo minimální provozní náklady, absence každoročního složitého uvádění do provozu i zazimování mohou pak být příjemným odlehčením rozpočtu uživatele. Dobrá odolnost solárního systému povětrnostním podmínkám, živelním událostem i ”nepřejícím” dokáže svému majiteli ušetřit také řadu nepříjemností. Jednoduchá rychlá opravitelnost různých poškození i svépomocí je pak vítanou vlastností.


Provoz venkovního bazénu

Z hlediska teplotních poměrů je důležité, jsou-li teplotní ztráty sníženy na minimum např. vhodným zastřešením polykarbonátovou skořepinou, důkladným zakrytím hladiny izolační fólií.

Takový bazén je možno již koncem března uvést do provozu a začít pomocí solárního zařízení předehřívat z nízkých teplot, aby byl v průběhu dubna připraven ke koupání. Ohřev bazénu z několikastupňových teplot k hodnotám nad 20 °C probíhá pozvolna v malém rozdílu teplot. Protože se nejedná pouze o ohřev vody v bazénu, ale i celého okolí bazénu, které je po zimním období výrazně podchlazené, jedná se o obrovské množství tepelné energie, které nám solární systém dodá takřka zdarma.


Solární systémy MAZDA-SOLAR pro efektivní a snadný ohřev bazénu

Pracují výše popsaným způsobem a spotřebují pouze nepatrné množství elektrické energie pro pohon čerpadla, přičemž získaná tepelná energie se pohybuje v desetinásobcích. Právě v pěkných slunečných dnech, kdy nás to láká ke koupání, dopadá na okolní plochy dostatečné množství tepelné sluneční energie. Proto by se k ohřevu vody ve venkovních i vnitřních bazénech měla používat výhradně solární energie. Skutečně využitelné množství energie pro ohřev bazénu přichází již v dubnu a trvá do konce září. A vezmeme-li v úvahu akumulační schopnost bazénu, ani proměnlivé počasí nám nezabrání provozovat zastřešený bazén od jara do podzimu. Provoz vnitřního bazénu. V hale umístěný bazén, provozovaný celoročně, lze dotápět solárním systémem MAZDA - SOLAR od března do října, po zbývající období doplňuje slábnoucí sluneční výkon vytápění plynem nebo jiným energetickým zdrojem. Obdobně jsou provozována i veřejná zařízení jako aquaparky, městské bazény, koupaliště. Systémy MAZDA - SOLAR, vyvinuté právě pro účel ohřevu venkovních i vnitřních bazénů, dokáží efektivně využívat sluneční záření (dosahované teploty vody v bazénu kolem 35 °C nejsou žádnou výjimkou). Jejich instalace je díky jednoduché konstrukci snadná, jejich obsluha je minimální, mají nízké nároky na údržbu i nízké provozní náklady. Pracují efektivně jak v nížinách, tak v podhorských i horských oblastech, jsou s nimi dobré zkušenosti v celé Evropě.

Solární zařízení s automatickým trojcestným ventilem