Solární ohřev bazénů| Tlakové absorbéryTlakové absorbéry

Tlakové Absorbéry Mazda-Solar pro solární ohřev vody

průřez jednoho pásu solárního absorbéru

solární absorbér na střeše

Grafy účinnosti absorbérů

Technické Informace